1 239 514 3081 mail@icsamail.com

Program/Prelegenci – Test Migration New

Wstępnyprogram konferencji

Dzień zerowy

Czwartek, 8 grudnia 2016

Stalowa Wola, ul. Ofiar Katynia 6a

Godzina

Sesje (Prelegenci)

Język

10:00 – 10:10

Słowo wprowadzenia – dr hab. Piotr T. Nowakowski, prof. KUL, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie, KUL Stalowa Wola (Polska). Przewodniczący Komisji Szkoleniowej ICSA

10:10 – 11:10

Rola celebrytów w rekrutacji do sekt – dr hab. Piotr T. Nowakowski, prof. KUL, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie, KUL Stalowa Wola (Polska). Przewodniczący Komisji Szkoleniowej ICSA

11:15 – 11:50

Realizacja wolności religijnej dziecka w kontekście działalności sekty– dr hab. Marek Bielecki, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie, KUL Stalowa Wola (Polska)

11:55 – 12:25

Błędy językowe dotyczące problematyki sektAgnieszka Lis, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie (Poland)

12:25 – 13:10

Przerwa obiadowa

13:10 – 14:40

Tragedia Świątynii Ludu – dr hab. Piotr T. Nowakowski, prof. KUL, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie, KUL Stalowa Wola (Polska). Przewodniczący Komisji Szkoleniowej ICSA

14:45 – 14:20

Istotne elementy nauki Kościoła katolickiego odnośnie do sekt – ks. dr Jerzy Dąbek, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie, KUL Stalowa Wola (Polska)

14:25 – 15:05

Koncepcja nawracania „heretyków” według księcia krakowskiego Leszka Białego (1184–1227) – dr Artur Lis, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie, KUL Stalowa Wola (Polska)

15:10 – 15:55

Destrukcyjne grupy kultowe w Polsce u zarania XXI wieku – ks. dr Kazimierz Pierzchała, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Warszawie, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Polska)

16:00 – 16:30

Organizacyjno-prawne uwarunkowania działalności sekt w PolsceDariusz Żak, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie, KUL Stalowa Wola (Polska)

16:30 – 16:50

Sekta i rodzina – dr Bogdan Więckiewicz, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie, KUL Stalowa Wola (Polska)

16:50 – 17:10

Specyfika wychowania młodzieży w wojskowych szkołach wyższych w warunkach wojny hybrydowej przeciw Ukrainie – prof. Oleksandr Didenko, Narodowa Akademia Państwowej Służby Granicznej (Ukraina)

Ukr/Pol

17:10 – 17:30

Nowomowa w sektach – dr Leszek J. Buller, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Polska)

17:30 – 17:35

Słowo na koniec – dr Artur Lis, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie, KUL Stalowa Wola (Polska)

Dzień pierwszy

Piątek, 9 grudnia 2016

Stalowa Wola, ul. Ofiar Katynia 8a

Godzina

Sesje (Prelegenci)

Język

8:30 – 18:30

Rejestracja/Ksiegarnia

Ang/Pol

8:30 – 19:00

Phoenix Project

[Moderator: Diana Pletts]

Ang/Pol

9:30 – 10:00

Przywitanie ze strony władz i sponsorów

Wprowadzenie – prof. dr Carmen Almendros, Uniwersytet Autonomiczny w Madrycie (Hiszpania). Członek zarządu ICSA

[Tłumacz: Piotr T. Nowakowski]

Ang/Pol

Aula Solidarności

10:00 – 10:40

Działalność interwencyjna wobec rodziny zaangażowanej w sektę z uwzględnieniem wpływających na jej efekty nowych czynników technicznych XXI wieku – David Clark, konsultant ds. kontroli umysłu, przedstawiciel organizacji FECRIS przy Organizacji Narodów Zjednoczonych (USA)

[Tłumacz: Liliya Morska]

Ang/Pol

Aula Solidarności

10:40 – 11:20

Odzyskiwanie zdrowia po zaangażowaniu w grupę kultową – mgr Arthur Buchman, psycholog, Kopenhaga (Dania)

TłumaczTamara Howorun

Ang/Pol

Aula Solidarności

11:20 – 12:00

Przemoc psychiczna w kontekście grupowym – prof. dr Carmen Almendros, Uniwersytet Autonomiczny w Madrycie (Hiszpania). Członek zarządu ICSA

[Tłumacz: Tamara Howorun]

Ang/Pol

Aula Solidarności

12:00 – 12:30

Jak z młodzieżą rozmawiać o sektach – dr hab. Robert T. Ptaszek, prof. KUL, Katedra Dialogu Religii i Alternatywnych Ruchów Religijnych, KUL Lublin (Polska)

Aula Solidarności

12:30 – 13:00

Dyskusja

Ang/Pol

Aula Solidarności

13:00 – 15:00

Przerwa obiadowa

14:25 – 14:55

Zwiedzanie budynku inżynierii materiałowej

[przewodnik: Robert Stachyra]

15:00 – 15:40

Oddziaływanie sekt w środowisku rodziny – Cristina Caparesi, dyrektor i konsultant SOS Abusi Psicologici (Włochy)

[Tłumacz: Liliya Morska]

Ang/Pol

Aula Solidarności

15:40 – 16:20

Religia w Japonii: aspekt prawny – Takashi Yamaguchi, prawnik z tokijskiego Link Law Office (Japonia)

[Tłumacz: Piotr T. Nowakowski]

Ang/Pol

Aula Solidarności

16:20 – 17:00

Religia w Austrii: aspekt prawny – Friedrich Griess, były przewodniczący europejskiej organizacji FECRIS (Austria)

[Tłumacz: ks. Adam Warchoł]

Ang/Pol

Aula Solidarności

17:00 – 17:40

Uskontojen Uhrien Tuki ry: stosowane przez nas w Finlandii metody pomocy ofiarom i zwiększania świadomości dotyczącej sekt – mgr Pia Puolakka, lic. Sami Nykter, Uskontojen Uhrien Tuki ry (Finlandia)

[Tłumacz: Robert Stachyra

Ang/Pol

Aula Solidarności

17:40 – 18:00

Dyskusja

Ang/Pol

Aula Solidarności

18:00 – 18:05

Słowo na zakończenie – dr hab. Piotr T. Nowakowski, prof. KUL, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie, KUL Stalowa Wola (Polska). Przewodniczący Komisji Szkoleniowej ICSA

Ang/Pol

Aula Solidarności

18:10 – 19:00

Phoenix Project na żywo: czytanie literatury autorstwa byłych członków sekt

[koordynator: Diana Pletts]

Aula Solidarności

Dzień drugi

Sobota, 10 grudnia 2016

Stalowa Wola, ul. Kwiatkowskiego 3a

Godzina

Sesje (Prelegenci)

Język

8:30 – 17:30

Rejestracja/Ksiegarnia

Ang/Pol

9:00 – 17:30

Phoenix Proj

[Moderator: Diana Pletts]

Ang/Pol

9:00 – 10:30

O przeszło trzydziestoletniej roli czynników pokoleniowych w międzynarodowej działalności na rzecz postkultowej rekonwalescencji oraz o tym, jak zrozumieć proces uzdrawiania – David Clark, konsultant ds. kontroli umysłu, przedstawiciel organizacji FECRIS przy Organizacji Narodów Zjednoczonych (USA)

Metamorfoza grupy kultowej – Friedrich Griess, były przewodniczący europejskiej organizacji FECRIS (Austria)

Religia i duchowość we współczesnej Europie – dr hab. Robert T. Ptaszek, prof. KUL, Katedra Dialogu Religii i Alternatywnych Ruchów Religijnych, KUL Lublin (Polska)

Syndrom uzależnienia mentalnego na podstawie doświadczeń Ruchu Obrony Rodziny i Jednostki – mgr Anna Łobaczewska, Ruch Obrony Rodziny i Jednostki (Polska)

Predyktory zagrożenia ze strony grup psychomanipulacyjnych: aspekt profilaktyczny – prof. Tamara Howorun, Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny w Perejasławiu Chmielnickim (Ukraina)

Techniki mediacyjne w rozwijaniu i odbudowywaniu poczucia sprawstwa u osób poddanych manipulacji – Anna Kowalska-Różyło, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie, KUL Stalowa Wola (Polska)

Quasi-terrorystyczny wymiar Bractwa Zakonnego Himavanti – Magdalena Pomper, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie, KUL Stalowa Wola (Polska)

Polityczny wymiar Bractwa Zakonnego Himavanti – Aleksandra Romanowska, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie, KUL Stalowa Wola (Polska)

10:30 – 11:00

Przerwa

11:00 – 12:30

Grupy kultowe na kampusach: doświadczenie japońskie – Takashi Yamaguchi, prawnik z tokijskiego Link Law Office (Japonia)

Nieuczciwe formy nacisku polityków wobec społeczeństwa – prof. Lilia Morska, Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. W. Gnatiuka w Tarnopolu (Ukraina)

Przełamywanie milczenia: o wystawie Phoenix Project, prezentującej sztukę i literaturę autorstwa byłych członków sekt – mgr Diana Pletts, koordynator Phoenix Project (USA)

Sekciarskie nadużycia w amerykańskich programach „twardej miłości”: doświadczenia prawnika – Philip Elberg, Esq., były przewodniczący ICSA i praktykujący prawnik z New Jersey (USA)

Bezpieczeństwo państwa w perspektywie sekt – dr Robert Paruzel, Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie – Sekcja św. Andrzeja Boboli „Collegium Bobolanum” (Poland)

Nowe trendy dotyczące sekt na Ukrainie – Prof. Jurij Paczkowski, Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki (Ukraina)

Lider wspólnoty katolickiej jako osoba generująca zachowania fundamentalistyczne: konteksty teologiczne – Paweł Adamik OP, Dominikańskie Centrum Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach we Wrocławiu (Polska)

Wsparcie i profilaktyka wobec psychomanipulacji – dr Agnieszka Lisiecka-Bednarczyk, Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Stowarzyszenie Psychoedukacji i Terapii „Evolutio” (Polska)

12:30 – 14:30

Przerwa obiadowa

14:30 – 16:00

Cykl życiowy w grupie kultowej – mgr Arthur Buchman, psycholog, Kopenhaga (Dania)

Laestadianizm: omówienie nordyckiego ruchu odrodzeniowego i związanych z nim problemów – mgr Pia Puolakka, lic. Sami Nykter, Uskontojen Uhrien Tuki ry (Finlandia)

Kwestia otwartości i tolerancji w warunkach Polski – dr Monika Wojtkowiak, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (Polska)

Przenikanie kultów do rzeczywistości wychowawczej: wybrane aspekty – mgr Krystian Wojtkowiak, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kielcach (Polska)

Stres ekonomiczny przyczyną szukania „nowych dróg” w życiu – dr hab. Barbara Lubas, prof. nadzw., Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa (Polska)

Perspektywa psychologiczna podatności na wpływ społeczny – mgr Beata Bączkiewicz, mgr Monika Baran, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu / Wydział Studiów Społecznych w Gdańsku (Polska)

Sekty i popkultura – Anna Zbrożyna-Tutak, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie, KUL Stalowa Wola (Polska)

Przypadek Kościoła zjednoczeniowego – mgr Marta Pietrycha, Wydział Nauk Społecznych, KUL Lublin (Polska)

16:00 – 16:30

Przerwa

16:30 – 18:00

O czerpaniu doświadczeń z otrzymywania profesjonalnej pomocy przez eksczłonków grup: jak narracja o terapii może zainspirować praktykę – dr Catherine de Boer, The Memorial University of Newfoundland (Kanada)

Metamorfoza grupy kultowej – Friedrich Griess, były przewodniczący europejskiej organizacji FECRIS (Austria)

Obraz sekt i nowych ruchów religijnych w Sieci na przykładzie wybranych portali internetowych – dr Ewa Krzyżak-Szymańska, Uniwersytet Śląski w Katowicach; dr Andrzej Szymański, Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach (Polska)

Społeczna perspektywa odmienności kulturowej – lic. Martyna Bilska, lic. Krzysztof Kwaśniewski, Studenckie Koło Naukowe „Profil” przy Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach (Polska)

Przypadek Dzieci Boga / Rodziny Miłości Davida Berga – Anna Skalna, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie, KUL Stalowa Wola (Polska)

Przypadek Charlesa Mansona – lic. Aneta Iwańczyk, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie, KUL Stalowa Wola (Polska)

Kontrowersje wokół kinezjologii edukacyjnej – mgr Angelika Sadowa, Wydział Nauk Społecznych, KUL Lublin (Polska)

Zagadnienia zdrowotne odnoszące się do grup kultowych – dr hab. Piotr T. Nowakowski, prof. KUL, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie, KUL Stalowa Wola (Polska). Przewodniczący Komisji Szkoleniowej ICSA

19:30 – 24:00

Tweetup z karaoke

Pub Joker

Dzień trzeci

Niedziela, 11 grudnia 2016

Sandomierz, ul. Mariacka 9

Godzina

Sesje (Prelegenci)

Język

Autobus do Sandomierza

10:00 – 17:30

Rejestracja/Ksiegarnia

Ang/Pol

:00 – 17:30

Phoenix Project

[Moderator: Diana Pletts]

Ang/Pol

10:30 – 12:00

Klimat emocjonalny środowiska rodzinnego i jego znaczenie dla programów interwencyjnych wobec rodziny – dr Juan F. Godoy, University of Granada Campus Universitario de Cartuja (Hiszpania)

Wyjaśnienie procesu wzrostu zaangażowania członków sekt przy pomocy teorii uzależnień – dr Katarzyna Tempczyk, absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, redaktor naczelna „Open Theology”, niezależny badacz nowych ruchów religijnych; mgr Miłosz Szwajewski, terapeuta uzależnień, Ośrodek Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy w Otwocku (Polska)

Sala Papieska

Sekty i grupy religijne o cechach destruktywnych we współczesnej Ukrainie – dr Olena Bortnikova, Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki (Ukraina)

Destrukcyjny potencjał wybranych grup religijnych: metody wpływu – dr Yevheniia Netetska, Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki (Ukraina)

Pomoc społeczna w aspekcie przeciwdziałania zaangażowaniu w sektę – mgr Joanna Główka-Luty, Wydział Nauk Społecznych, KUL Lublin (Polska)

Pedagogiczne możliwości przeciwdziałania zaangażowaniu w sektę – mgr Janusz Luty, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, KUL Lublin (Polska)

Wybrane cechy sekt a Kościół Wissariona w obszarze postsowieckim – dr Ludmiła Melnyk, Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki (Ukraina)

Religia i społeczeństwo w kontekście globalizacyjnych realiów współczesności: wybrane problemy – Symon Mykhailo, Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny w Perejasławiu Chmielnickim (Ukraina)

12:00 – 14:00

Przerwa obiadowa

13:25 – 13:55

Zwiedzanie XIV-wiecznej bazyliki katedralnej Narodzenia NMP w Sandomierzu

[przewodnik: ks. Bartłomiej Krzos]

14:00 – 15:30

Nowe podejście w analizie źródeł obrzędów ofiarnych w religijnych tradycjach ludzkości – Sergiy Titov, Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki (Ukraina)

Pojęcia wolności, tolerancji i szacunku w praktykowaniu religii – Anna Kowalska-Różyło, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie, KUL Stalowa Wola (Polska)

Sala Papieska

Dzieci jako ofiary quasi-religijnych praktyk pseudoleczniczych: aspekt polski – dr hab. Jadwiga Daszykowska, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie, KUL Stalowa Wola (Polska)

Przypadek sekty Świątynia Ludu Jima Jonesa – mgr Klaudia Nalepa, absolwentka Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie, KUL Stalowa Wola (Polska)

Protestantyzm jako źródło wartościowych wzorów współczesnej kultury europejskiej – Iryna Starovoit, Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki (Ukraina)

Tantryzm: praktyczny wymiar zerwania więzi pozakultowych i rodzinnych – Andrianna Roma, Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki (Ukraina)

Manipulacja Biblią na przykładzie Leksykonu pomyłek Nowego Testamentu Waltera-Jörga Langbeina (Munchen 2004 – Warszawa 2006) – ks. dr Roman B. Sieroń, prof. KUL, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie, KUL Stalowa Wola (Polska)

Wyrwa w duszy czy trauma życia: banalizacja problemu sekt w kulturze współczesnej – Paweł Surowiec, Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu (Polska)

15:30 – 16:00

Przerwa

16:00 – 17:30

Religia czy sekta? Perspektywa filozofii religii – ks. dr Bartłomiej Krzos, Wydział Teologii, KUL Lublin (Polska)

Polska sekta Niebo i jej lider Bogdan Kacmajor – dr Mirosław Rewera, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie, KUL Stalowa Wola (Polska); dr hab. Piotr T. Nowakowski, prof. KUL, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie, KUL Stalowa Wola (Polska). Przewodniczący Komisji Szkoleniowej ICSA

Sala Papieska

Psychologiczne funkcje pojęć mitologicznych – Diana Chuvashova, Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki (Ukraina)

Odblaski apokalipsy w kontekście wyzwań globalnych – Mariia Bardyn, Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki (Ukraina)

Mormoni: amerykański wynalazek religijny – mgr Antoni Leśniak, Uniwersytet Śląski w Katowicach (Polska)

Profilaktyka szkolna zagrożeń płynących z przynależności do sekt – mgr Renata Matusiak, Wydział Nauk Społecznych, KUL Lublin (Polska)

Ochrona młodzieży przed sektami: aspekt pedagogiczny – ks. dr Jerzy Dąbek, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie, KUL Stalowa Wola (Polska)

Problem przynależności do sekt satanistycznych – Tomasz Kowal, Wydział Nauk Społecznych, KUL Lublin (Polska)

17:30 – 18:00

Słowo na zakończenie – ks. dr Roman B. Sieroń, prof. KUL, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie, KUL Stalowa Wola (Polska); ks. dr Bartłomiej Krzos, Wydział Teologii, KUL Lublin (Polska)

Pol/Ang

Sala Papieska

18:00 – 19:30

Zwiedzanie plus integracja

19:30

Autobus powrotny do Stalowej Woli

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 239 514 3081 mail@icsamail.com