1 239 514 3081 mail@icsamail.com

Test Migration New

Pragnieniem organizatorów jest, by konferencja, poza jej naukowym wymiarem, zawierała również komponent praktyczny, oferując doświadczenie poznawcze byłym członkom grup kultowych, ich bliskim i specjalistom z zakresu zdrowia psychicznego. W tym celu znacząca część każdej sesji jest przeznaczona na dyskusję.

Następujące źródła pomogą Państwu odnieść korzyść z prowadzonych dyskusji, jak i nieformalnych rozmów mających miejsce podczas przerw i po zakończeniu dnia obrad. Warto sięgnąć w pierwszym rzędzie po te artykuły, które wydają się najbliższe własnym potrzebom i zainteresowaniom.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 239 514 3081 mail@icsamail.com